I MIKOŁAJKOWY BIEG ODBLASKOWY

Formularz zgłoszeniowy należy wypisać, podpisać i przesłać na adres sport@mosir.mielec.pl dla każdego uczestnika oddzielnie do dnia 28.11.2021 r.

Numer startowy należy odebrać w dniu biegu do godz. 14:00 - warunek konieczny.