II Mikołajkowy Bieg Odblaskowy

II Mikołajkowy Bieg Odblaskowy 3.12.2022r. start godz.15:00 , biuro zawodów zlokalizowane będzie na Błoniach MOSiR Mielec, ul. Sportowa

Udział w biegu jest bezpłatny , warunkiem koniecznym jest rejestracja na bieg poprzez wcześniejsze wypełnienie  formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mosir.mielec.pl oraz na fanpage: MOSiR Mielec. Termin zgłoszeń upływa w dniu 30.11.2022 r lub po wyczerpaniu miejsc. Limit uczestników 150 osób.

Osobisty odbiór numerów startowych w biurze zawodów w godzinach od 13:30 do 14:30 w dniu zawodów.

 

Lista uczestników.