Lodowisko

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

LODOWISKO JEST NIECZYNNE

Obiekty sportowe mogą być udostępniane dzieciom i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.