Pływalnia Smoczka

Informacja
od 10.12.2018 r. do odwołania
W związku z przekroczeniem norm mikrobiologicznych
w wodzie
wanna „whirlpool” (jakuzzi) na Bloku Odnowy
zostaje zamknięta
do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań
mikrobiologicznych.
Podjęto działania dezynfekcji wody
za pomocą podchlorynu oraz aktywnego tlenu.