Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budowli sportowych i obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej wraz z niezbędną infrastrukturą, - część b) budowa skateparku, - część c) budowa boiska ze sztuczną trawą i wyposażeniem.

Przetargi » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budowli sportowych i obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej wraz z niezbędną infrastrukturą, - część b) budowa skateparku, - część c) budowa boiska ze sztuczną trawą i wyposażeniem.

Dokumentacja.zip - Dokumentacja Projektowa

Blonia_przetarg_zmiany_2017_-_ANEKS_LUTY_2017.zip - Dokumentacja projektowa