Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

Przetargi » Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ul. Solskiego 1 w Mielcu

Dokumentacja projektowa - Projekt Budowlany