Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn."Remont i rozbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej MOSIR przy ul. Solskiego 1"