Pływalnia Smoczka

Od 09.07.2018 r. do odwołania 

W związku z przekroczeniem norm mikrobiologicznych w wodzie basenowej

niecka basenowa „whirlpool” (jakuzzi)
zostaje zamknięta do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych.
Podjęto działania dezynfekcji wody za pomocą podchlorynu oraz aktywnego tlenu.