Pływalnia Smoczka

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14.12.2021r
zmieniającymrozporządzenie w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii,

od 15.12.2021rdo 31.01.2022 r:

Maksymalna liczba korzystających

jednocześnie z pływalnito

45 osób

Zakaz korzystania z pływalni osób
z objawami jakiejkolwiek infekcji,
przede wszystkim

dróg oddechowych