Rekreacja

 • Ścieżki rowerowe
  Ścieżki rowerowe
 • Ścieżki rowerowe
  Ścieżki rowerowe
 • Boczna sala treningowa MOSiR
  Boczna sala treningowa MOSiR


Ścieżki przyrodnicze
:

 1. Podróżnik - zlokalizowana w okolicach Mielca
  Pokazuje pozostałości Puszczy Sandomierskiej. Długość 7 km. Początek przy osadzie leśnej w Mościskach, dalej znajdują się przystanki: kapliczka, las - skarbiec człowieka, mrowiska, fazy rozwojowe d-stanów, uroczysko jodły, uprawa leśna, urządzenia łowieckie, pomnikowy dąb, sosna, zbiornik p.pożarowy. Przewodnik.
 2. Trześń - okolice Mielca
  Na ścieżce można zapoznać się z biologią i zwyczajami różnych gatunków zwierząt leśnych, biegnie po trudnych ale malowniczych, bagiennych terenach. Długość 1,2 km, łączy się ze ścieżką Podróżnik.
 3. Do bobra - okolice m. Mielca
  Ścieżka przybliża informacje o biologii, zwyczajach, siedlisku bobra, który pojawił się na terenie Mielca w wyniku introdukcji przeprowadzonej przez leśników w roku 1997. Znajduje się w leśnictwie Cyranka, wyposażona jest w tablice, ławki. Poszczególne przystanki to: historia bobra, wygląd bobra, biologia bobra, wpływ bobrów na środowisko, dieta bobra, podglądamy bobra. Na tablicach można znaleźć również informacje o spotykanej na ścieżce roślinności. Przewodnik.
 4. Ostrowy - k. wsi Ostrowy Baranowskie w gminie Cmolas
  Przybliża informacje o miejscowych lasach, roślinności leśnej oraz ich społecznej roli. Mieszkańcy Ostrów Baranowskich zawsze byli związani z lasem, specjalizowali się w bednarstwie. Początek ścieżki przy szkole podstawowej w Ostrowach a koniec w rezerwacie przyrody "Jaźwiana Góra". Nazwa rezerwatu pochodzi od jaźców - borsuków, które upodobały sobie to najwyższe w okolicy wzniesienie. Rezerwat chroni fragment lasu jodłowo - bukowego w różnym wieku. Przewodnik.

Ścieżki rowerowe   więcej »

Basen kryty   więcej »
Basen odkryty   więcej »

Korty tenisowe

 • ul. Warszawska
 • ul. Kusocińskiego