Zapytanie ofertowe, dotyczy: badań wody basenowej zgodnie z zakresem określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach MOSiR w 2018r.

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: badań wody basenowej zgodnie z zakresem określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach MOSiR w 2018r.