Zapytanie ofertowe, dotyczy: ochrony obiektu - pływalni odkrytej przy ul. Kusocińskiego

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: ochrony obiektu - pływalni odkrytej przy ul. Kusocińskiego

                                                                                                                                 Mielec 17-06-2016

                                                Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zleci ochronę basenów odkrytych przy ul. Kusocińskiego w okresie 27 czerwiec do 31 sierpień 2016r.

Zakres:

Ochrona polegająca na zabezpieczeniu obiektu przed osobami nieuprawnionymi do przebywania na obiekcie oraz zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa:

a) w godzinach funkcjonowania obiektu (dwóch pracowników) - 10:00-19:00

b) w godzinach nocnych ( jeden pracownik z psem) - 21:00-5:00

Warunkiem koniecznym do wykonania usługi jest posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów.


W ofercie nalezy podać stawkę roboczogodziny .

Oferty na leży składać do 21 czerwca 2016r. do godziny 15:00, pocztą elektroniczną na adres biuro@mosir,mielec.pl lub pisemnie na adres MOSiR ul. Solskiego 1 (sekretariat)

Osoba do kontaktu Janusz Godek Tel. 507 007 076.