Zapytanie ofertowe, dotyczy:opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie zespołu garaży przy ulicy Sportowej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem działki nr 692/37 obejmującej remont i przebudowę zespołu garaży na zaplecze szatniowe dla powstających obiektów sportowych na terenach MOSiR w Mielcu przy ulicy Sportowej, oraz na zaplecze socjalne i techniczno – magazynowe dla potrzeb MOSiR w Mielcu wraz z przyłączem sieci c.o.

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy:opracowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie zespołu garaży przy ulicy Sportowej w Mielcu wraz z zagospodarowaniem działki nr 692/37 obejmującej remont i przebudowę zespołu garaży na zaplecze szatniowe dla powstających obiektów sportowych na terenach MOSiR w Mielcu przy ulicy Sportowej, oraz na zaplecze socjalne i techniczno – magazynowe dla potrzeb MOSiR w Mielcu wraz z przyłączem sieci c.o.