Zapytanie ofertowe dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska rekreacyjnego, placu zabaw wraz z ogrodzeniami i utwardzeniem terenu” w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów MOSiR w Mielcu”.

Przetargi » Zapytanie ofertowe dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska rekreacyjnego, placu zabaw wraz z ogrodzeniami i utwardzeniem terenu” w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów MOSiR w Mielcu”.