Zapytanie ofertowe, dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo – usługowego na zaplecze szatniowe obiektów MOSIR Mielec oraz zaplecze sanitarno – techniczne

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo – usługowego na zaplecze szatniowe obiektów MOSIR Mielec oraz zaplecze sanitarno – techniczne