Zapytanie ofertowe, dotyczy: ubezpieczenia majątku Firmy oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: ubezpieczenia majątku Firmy oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności

 

Mielec 23.11.2016

 

Zapytanie ofertowe

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zwraca się o składanie ofert ubezpieczenia majątku Firmy oraz ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności .

Lokalizacje :

39-300 Mielec ul. Solskiego 1

39-300 Mielec ul. Warszawska 5

39-300 Mielec ul. Powstańców Warszawy 2

39-300 Mielec , ul. Smoczka – boiska i obiekty Smoczanki

Dane do oferty :

Ubezpieczenie majątku

 

- budynki i budowle Suma ubezpieczenia 12.000. 000 zł System ubezpieczenia – Suma stała zakres ubezpieczenia – All risk , Wg wartości Odtworzeniowej

- maszyny i urządzenia Suma ubezpieczenia 10.000.000 zł System ubezpieczenia – Suma stała, zakres ubezpieczenia – All risk , Wg wartości Odtworzeniowej

- rzeczy ruchome osób trzecich Suma ubezpieczenia 20.000 zł System ubezpieczenia – Suma stała , zakres ubezpieczenia – All risk

- ubezpieczenie gotówki Suma ubezpieczenia 10.000 zł System ubezpieczenia – Pierwsze Ryzyko , zakres ubezpieczenia – All risk ,

- niskocenne składniki mienia Suma ubezpieczenia 500.000 zł System ubezpieczenia – Pierwsze Ryzyko , zakres ubezpieczenia – All risk ,

- prewencyjna suma ubezpieczenia 1.000.000 zł System ubezpieczenia – Pierwsze Ryzyko , zakres ubezpieczenia – All risk ,

- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku rzeczy ruchome osób trzecich Suma ubezpieczenia 16.000 zł

- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki w kasach Suma ubezpieczenia 8.000 zł

- oszklenie budynków Suma ubezpieczenia 5.000 zł

- ubezpieczenie szkód estetycznych Suma ubezpieczenia 20.000 zł

- automatyczne ubezpieczenie nowych środków trwałych Suma ubezpieczenia 1.000.000 zł

 

Dodatkowe włączenia : powódź , huragan , zalanie , deszcz nawalny , grad działanie ciężaru śniegu i lodu , trzęsienie , zapadanie lub osuwanie się ziemi , lawina , dym sadza , uderzenie pioruna , huk ponaddźwiękowy , pośrednie uderzenie pioruna , upadek drzew , budynków , budowli , urządzeń technicznych .

Stała suma ubezpieczenia nie pomniejszana o wypłacone odszkodowanie .

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

 

- Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za wprowadzanie produktu do obrotu

Działalność związana ze sportem i rekreacją

Suma ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki 500.000 zł

- odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przez wózki widłowe Suma ubezpieczenia 500.000 zł

- odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach znajdujące się w pieczy , pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego Suma ubezpieczenia 20.000 zł

- odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń Suma ubezpieczenia 500.000 zł

 

 

Oferty prosimy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu przy ulicy ul. Solskiego 1 ( trybuna wschodnia stadionu miejskiego ) pok.23 , lub w formie elektronicznej e-mail: sekretariat@mosir.mielec.pl lub faxem pod numerem 17 788 47 65 do dnia 29.11.2016 roku .