Zapytanie ofertowe, dotyczy: wycinki drzew Stadion Gryf

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: wycinki drzew Stadion Gryf

Rozstrzygnięcie: JAROSZ Paweł Jarosz , ul.Malwowa 6/3, 35-604 Rzeszów                                   kwota   2.052 zł brutto

 

 

 

 

Z A P Y TA N I E     O F E R T O W E

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zleci wycinke drzew na podległym terenie

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Zamówienie dotyczy trzech ( 3 ) topól kanadyjskich położonych na ternie stadionu "Gryf" przy ul. Ogrodowej, 39-300 Mielec.

- Średnice drzew wynoszą kolejno 431, 266, 191.

- Usługa obejmuje sobą: wycinkę drzewa, cięcie na odcinki 1 m.b. kloców i konarów, rozdrabnianie gałęzi oraz wywiezienie wraz z rozładunkiem i ułożeniem do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych sp. z o.o. ul. Wolności 171, 39-300 Mielec.

Wszystkie te elementy proszę uwzględnić w kalkulacji kosztów wykonania usługi.

 

 

 

 

Termin wykonywania : marzec 2016r.

W ofercie prosimy o podanie kwoty netto/ brutto za całość

Prosimy o przesłanie referencji .

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 24 marca 2016r. na adres mosir@ptc.pl lub biuro@mosir.mielec.pl , informacje Tel. 17 774 5763.