Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonania operatu szacunkowego elementów hali widowiskowo-sportowej przy ul.Solskiego 1 podlegającej rozbiórce.

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonania operatu szacunkowego elementów hali widowiskowo-sportowej przy ul.Solskiego 1 podlegającej rozbiórce.

Rozstrzygnięcie: BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. ,  ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów                           kwota 13.500,00 zł netto