Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonania przeglądu i naprawy (serwisu) zjeżdżalni wodnej Ø 1000, rok budowy 2009.

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonania przeglądu i naprawy (serwisu) zjeżdżalni wodnej Ø 1000, rok budowy 2009.

Z A P Y TA N I E      O F E R T O W E

 

 

Zmina terminu skladania ofet do 14 czerwca 2016r., godz. 1200

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zleci wykonanie przeglądu i naprawy (serwisu) zjeżdżalni wodnej Ø 1000, rok budowy 2009.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Usunięcie pęknięć i wyszczerbień na powierzchni ślizgowej i elementu startowego 4 szt

2.Naprawa pęknięć w łączeniach bezstykowych 2 szt.

3.Wymiana masy uszczelniającej w łączeniach między elementami ślizgu 2 szt.

4.Usunięcie osadu i zarysowań z powierzchni ślizgowej 74 mb

5.Naprawa zdegradowanej górnej części powłoki topcoatowej zjeżdżalni wodnej 74 mb

6.Naprawa obudów czujników ruchu 2 szt.

7.Naprawa wyszczerbień na powierzchni słupków startowych (niecka sportowa) 2 szt.

8. Sporządzenie protokołu przeglądu, dopuszczającego zjeżdżalnię do eksploatacji.

Termin wykonania 4 - 14.07.2016r ( przerwa technologiczna)

W ofercie prosimy o podanie kwoty netto/ brutto za całość

Prosimy o przesłanie referencji .

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 10 czerwca 2016r., godz. 1200 na adres rgrzelak@mosir.mielec.pl lub smoczka@mosir.mielec.pl, informacje Tel. 17 774 5050 wewn.25 lub 503098942