Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonania usługi remontowej - modernizację filtrów diatomitowych poprzez wymianę zużytych grup paneli filtracyjnych.

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonania usługi remontowej - modernizację filtrów diatomitowych poprzez wymianę zużytych grup paneli filtracyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zleci wykonanie usługi remontowej - modernizację filtrów diatomitowych poprzez wymianę zużytych grup paneli filtracyjnych.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Filtr niecki sportowej 4 grupy paneli po 24szt. o wym. 600x440 mm, razem 96 szt. (szerokość filtra 1400 mm)

 

 

Termin realizacji zamówienia – lipiec/sierpień 2016 r.

W ofercie prosimy o podanie kwoty netto/ brutto za ceny jednostkowe oraz za całość zamówienia.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 24 czerwca 2016r. do godz. 1500 na adres rgrzelak@mosir.mielec.pl lub smoczka@mosir.mielec.pl.Informacje tel. 17 774 5050 wewn. 25 lub 503098942