Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonania usługi remontowej, polegającej na wymianie zdegradowanych rusztów przykrywających rynnę przelewową niecek ze stali nierdzewnej.

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: wykonania usługi remontowej, polegającej na wymianie zdegradowanych rusztów przykrywających rynnę przelewową niecek ze stali nierdzewnej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zleci wykonanie usługi remontowej, polegającej na wymianie zdegradowanych rusztów przykrywających rynnę przelewową niecek ze stali nierdzewnej.

Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Ruszt prosty przykrywający rynnę przelewową 79 mb

Szczeble rusztu 330x35mm w kolorze białym wykonane z polipropylenu mają od strony górnej powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24º).

 

2.Narożnik rusztu przykrywającego rynnę przelewową 4 szt.

Narożnik rusztu 330x35mm w kolorze białym wykonany z polipropylenu ma od strony górnej powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24º).

 

3.Ruszt zaokrąglony przykrywający rynnę przelewową WHIRPOOL 11 mb

Szczeble rusztu 245mm w kolorze białym wykonane z polipropylenu mają od strony górnej powierzchnię antypoślizgową wg wymagań normy PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24º).

 

 

Termin realizacji zamówienia – lipiec 2016 r.

W ofercie prosimy o podanie kwoty netto/ brutto za ceny jednostkowe oraz za całość zamówienia.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 17 czerwca 2016r. do godz. 1500 na adres rgrzelak@mosir.mielec.pl lub smoczka@mosir.mielec.pl.Informacje tel. 17 774 5050 wewn. 25 lub 503098942