Zapytanie ofertowe dotyczy: Zabezpieczenie obiektu przed osobami nieuprawnionymi do przebywania na obiekcie oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w Miejskim Zespole Basenów Odkrytych w Mielcu

Przetargi » Zapytanie ofertowe dotyczy: Zabezpieczenie obiektu przed osobami nieuprawnionymi do przebywania na obiekcie oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w Miejskim Zespole Basenów Odkrytych w Mielcu

Pytanie z dnia 9.06.2017:

Czy musi być ubezpieczenie na 500.000 EUR , czy wystarczy suma ubezpieczenia 20.000 EUR jaka jest wymagana dla firm związanych z ochroną mienia i osób .

Odpowiedź :

1. Suma wskazana w SIWZ jest 500.000 zł nie 500.000 EUR .

2. Wystarczy gwarancyjna suma ubezpieczenia jaka jest wymagana dla firm zajmujących się ochroną mienia i osób w kwocie 20.000 EUR .

Nastąpiła zmiana SIWZ