Zapytanie ofertowe dotyczy: Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR Mielec – Miejski Zespół Basenów Odkrytych przy ul. Kusocińskiego w 2017r.

Przetargi » Zapytanie ofertowe dotyczy: Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR Mielec – Miejski Zespół Basenów Odkrytych przy ul. Kusocińskiego w 2017r.

Pytania i odpowiedzi do przetargu na ratownictwo na basenach odkrytych 
Pytanie : 1. Dlaczego Zamawiający w formularzu nr 2 "wykaz osób" żąda wpisania adresu zamieszkania osób mających wykonywać usługę? W jakim celu Zamawiający wymaga tak osobistych danych? Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga danych adresowych , formularz zostanie w dniu dzisiejszym zmieniony - bez
danych adresowych .
 2. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawców posiadania uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego - tj. Odpowiedź : Tak wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego. Wykonawca zadania musi być wpisany do rejestru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako organizacja
posiadająca uprawnienia do zabezpieczenia terenów wodnych