Zapytanie ofertowe, dotyczy: zakupu farb epoksydowych.

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: zakupu farb epoksydowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zakupi: 16 szt. - 1) Farba epoksydowa błękitna jasna; 10 szt. - 2) Utwardzacz epoksydowy; 10 szt. - 3) Rozcieńczalnik epoksydowy.

1) Farba epoksydowa błękitna jasna: Emalia epoksydowa, chemoodporna z połyskiem, dwuskładnikowa składnik I firmy RAFIL.

2) Utwardzacz epoksydowy;

3) Rozcieńczalnik epoksydowy.

 

Termin realizacji zamówienia – 15 maja 2016 r.

W ofercie prosimy o podanie kwoty netto/ brutto za ceny jednostkowe oraz za całość złożonego zamówienia w poszczególnych elementach od pkt. 1 do 3.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 29 kwietnia 2016r. do godz. 1500 na adres mosir.magazyn@gmail.com, mosir_mistrz@o2.pl informacje tel. 507 007 078.

 

 

Zamwiajacy określa wielkość opakowania jednostkowego jako opakowanie o pojemności 10 litrów.

 

 

Rozstrzygniecie:

       
 
Lp. Dostawca Cena (brutto) Uwagi
1 POLIFARB 9 367,68 zł -
2 EWIR 10 116,50 zł -
3 IREKO 11 486,97 zł -
4 BUDOKOMPLEX 10 864,59 zł -
5 Atut 9 365,17 zł -