Zapytanie ofertowe dotyczy: Zakupu rowerów spinningowych treningowych :

Przetargi » Zapytanie ofertowe dotyczy: Zakupu rowerów spinningowych treningowych :

Zmiana treści zapytania w zakresie terminu składania ofert : zapytanie ofertowe na zakup sześciu rowerów spinningowych 

Ze względu na dzień wolny od pracy 15.06.2017 skraca się termin składnia ofert do dnia 14.06.2017 do godziny 15.00

Inne informacje bez zmian