Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 361129-2016 z dnia 07-12-2016 - Mielec
Przedmiotem zamówienia jest budowa m.in. : budowli sportowych / boisko pełnowymiarowe 105x68 ze sztucznej trawy, boisko pełnowymiarowe 105x68 z trawy naturalnej, boisko do koszykówki o nawierzchni ...
Termin składania ofert/wniosków: 22-12-2016

Ogłoszenie nr 2621 - 2017 z dnia 2017-01-04 r.
Mielec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 361129
Data: 07/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, Krajowy numer identyfikacyjny 32922000000, ul. ul. Ludwika Solskiego  1, 39300   Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 881 107, e-mail mosir@ptc.pl, faks 177 884 765.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.mielec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: a.3 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu sportowego, w zakres którego wchodziło wykonanie co najmniej skateparku betonowego o wartości robót minimum 600.000,00 zł brutto
W ogłoszeniu powinno być: a.3 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu sportowego, w zakres którego wchodziło wykonanie co najmniej skateparku betonowego o wartości robót minimum 500.000,00 zł brutto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: a.3 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu sportowego, w zakres którego wchodziło wykonanie co najmniej skateparku betonowego o wartości robót minimum 600.000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: a.3 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu sportowego, w zakres którego wchodziło wykonanie co najmniej skateparku betonowego o wartości robót minimum 500.000,00 zł brutto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 10/01/2017, godzina: 10:45,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 12/01/2017, godzina: 10:45,Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki