Numer ogłoszenia: 93361 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85557 - 2015 data 11.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, ul. Ludwika Solskiego 1, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 017 7881107, fax. 017 7884765.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: